Nogometna šola

Za nami je bogata preteklost, toda ne pozabimo na prihodnost. Da so otroci naše največje bogastvo, se zavedamo tudi pri NK Zagorje. Nogometna šola je nadvse pomemben del celotnega mozaika. Zavedamo se, da le strokovno delo in prava organizacija lahko zagotavljata zanimanje za nogomet med najmlajšimi. Naš namen je, da jih navdušimo za nogometno igro, spodbudimo h gibanju in k zdravemu načinu življenja.

Nogometna šola našega kluba je skozi vsa leta delovanja v svojih vrstah vzgojila fante, ki ponosno predstavljajo nogomet in naše mesto po Sloveniji ter v tujini. Hkrati pa med delovanjem šole ne pozabljamo na njen širši socialni pomen: otroci se pri nas ne učijo le nogometnih veščin, ampak jih strokovni delavci pripravljajo tudi na nadaljnje življenje. Spoznavajo pomen discipline, skupinskega dela, medsebojnega sodelovanja.

Mladi nogometaši so razdeljeni v deset starostnih selekcij od U-8 do U19, v katerih je registriranih več kot 100 igralcev. Kljub športnemu motivu po doseganju želenih športnih rezultatov se v nogometni šoli zavedamo, da je na prvem mestu izobrazba. Tako so lahko člani vseh selekcij zgolj otroci, ki šole ne postavljajo na stranski tir in vestno izpolnjujejo šolske obveznosti. Vzoren primer predstavljajo tudi nekateri igralci članskega moštva, ki združujejo športne napore s študijem in so s svojim načinom življenja vzorniki mladim nogometašem.