Donacije

Donacije dohodnine

Davčni zavezanec rezident lahko zahteva, da se do 1 % dohodnine, odmerjene po zakonu, ki ureja dohodnino, od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje upravičencev do donacij. Med upravičenci, katerim je mogoče nameniti del dohodnine, je tudi Nogometni klub Zagorje (davčna številka 21317755). Sredstva, zbrana iz tega naslova, bodo namenjena delovanju mladinskih selekcij oz. nogometne šole.

donacija dohodnine

Donacija ne vpliva na vračilo ali doplačilo dohodnine zavezanca. Če se za donacijo ne odločite, gre 1 % od odmerjene dohodnine (skupaj z ostalimi 99 %) v državni proračun. V kolikor je odmerjena dohodnina v višini 0 EUR, je tudi znesek donacije 0 EUR.

Če želite svojo odločitev spremeniti, morate vložiti novo zahtevo za donacijo dohodnine, ki bo razveljavila vašo staro. Davčni organ bo upošteval zadnjo zahtevo, s katero bo razpolagal na dan 31. decembra leta, za katero se odmerja dohodnina.

Obrazec za namenitev dela dohodnine lahko zavezanec odda:

osebno ali po pošti pri pristojnem finančnem uradu,

Obrazec (PDF, WORD) izpolnite, natisnite (ali najprej natisnite in dopišite svoje podatke na roko), podpišite in dostavite ali pošljite na naslov pristojnega finančnega urada:
Finančni urad Hrastnik
Log 9 – p.p. 62
1430 Hrastnik

elektronsko preko storitve eDavki,

Prijavite se ali digitalnim potrdilom ali prek SI-PASS na spletni strani eDavki.

Preko mobilne aplikacije eDavki.

elektronsko preko obraza na spletno strani olimpijskega komiteja

https://www.olympic.si/podarim

Elektronski obrazec izpolnite s svojimi podatki ter v polji za doniranca pod »ZAHTEVA ZA NAMENITEV DELA DOHODNINE« izberete NOGOMETNI KLUB ZAGORJE (davčna številka 21317755) in izberite % donacije, ki nam jo želite podariti – največ 1 %.

Več si lahko o namenitvi dela dohodnine preberete na spletni strani eDavki.